Home

ChriBu Art - CRYB Academy

KUNSTENAAR /ARTIST

(c) niets op deze website mag gecopieerd of verveelvoudigd worden. 


     Unieke kunst


Ieder kunstwerk is uniek en met de hand geschilderd. Ieder kunstwerk wordt ook vergezeld van een echtheidscertificaat. Af en toe verkoopt de kunstenaar een limited edition aan hoogwaardige prints van bepaalde kunstwerken.

Unique art

Unique Art

Every work of art is unique and painted by hand. Each work of art is also accompanied by a certificate of authenticity. Occasionally the artist sells a limited edition of high-quality prints of certain artworks.

...

 

Unieke persoonlijke ontwerpen


Heeft u een bedrijf en wilt u een persoonlijk voor uw bedrijf ontworpen kunstwerk? Vraag om een vrijblijvend gesprek

chribukunst@gmail.com


Unique personal designs
Do you have a company and do you want a personal artwork designed for your company? Ask for a no-obligation conversation
chribukunst@gmail.com       Kwaliteit


ChriBu schildert enkel en alleen op en met hoogwaardige kwaliteit. Zowel de doeken als de verf zijn met zorg geselecteerd.


Quality
ChriBu paints   with high quality paints and on high quality linnen. 


...


Workshops


ChriBu geeft diverse workshops. Zo zet zij zich ook in voor de blinden en slechtzienden. Zij heeft de Crybmethode uitgevonden en ontworpen en helpt deze groep mensen op pure vrijwillige basis.


Workshops
ChriBu offers various workshops. This way she also works for the blind and visually impaired. She invented and designed the Cryb method and helps this group of people on a purely voluntary basis.

   


   Zelfontplooiing


ChriBu staat voor zelfontplooiing. Zij helpt u met technieken en zal u tot het uiterste van uw kunnen drijven op een leuke manier. Wilt u zich ontwikkelen? Dan zult u van haar eenzelfde onderwerp wel 100 keer moeten schilderen. Oefening baart letterlijk kunst.

...

Self-development
ChriBu stands for self-development. She helps you with techniques and will drive you to the limit of your ability in a fun way. Do you want to develop? Then you will have to paint the same subject 100 times. Practice makes perfect.

...


 Cryb-Academy


De Cryb-Academy is speciaal opgericht voor blinden en slechtzienden maar biedt voor iedereen de mogelijkheid om met diverse speciaal ontworpen tools kleuren te leren, constructies te maken, kleur waar te nemen met andere zintuigen en zo veel meer. Dit alles met als doel: beleven en plezier maken met dat wat je creeert.

 

Cryb-Academy
The Cryb-Academy has been specially created for blind and sighted people but offers everyone the opportunity to learn colors, make constructions, perceive color with other senses and so much more with various specially designed tools. All this with the aim of experiencing and having fun with what you create.

 

Welkom op de officiële site van ChriBu©

Welkom op de officiele website van kunstenares ChriBu©, de grondlegger, uitvinder en ontwikkelaar van de Cryb Methode© en oprichter van de Cryb Academy©. Dé passie om te creëren, schilderen in de diepte en kleur geven aan het ongrijpbare, zorgen ervoor dat  het onmogelijke mogelijk gemaakt wordt.  Zinnenprikkelende werken, die waar te nemen zijn met meerdere zintuigen, zijn er om te 'beleven'.

Kunst is zoveel meer dan kleur alleen!


Welcome to the official site of ChriBu ©
Welcome to the official website of artist ChriBu ©, the founder, inventor and developer of the Cryb Method © and founder of the Cryb Academy ©. The passion to create, paint in depth and give color to the elusive, ensure that the impossible is made possible. Phantom-stimulating works, which can be observed with multiple senses, are there to 'experience'.
Art is so much more than color alone!

Kunst is pure emotie

 

Of je kunst koopt, of  kunst maakt, kunst zal altijd emotie zijn. Of je iets mooi vindt, of iets lelijk, er zal altijd een emotie zijn. Men zal altijd 1 of meerdere van de basisemoties voelen, namelijk: Vreugde, Verdriet, Angst, Woede, Verbazing of Afschuw. Vervolgens kan men ook nog bewondering, jaloezie, afgunst, hoop, wanhoop, verwijt, liefde, trots, haat, schaamte etc. ervaren. Genoeg om weer te geven wat kunst teweeg kan brengen. Kunst maken is niet zomaar een kunstje. Mijn doel is om bij ieder schilderij een aantal emoties uit te lokken. Dat doe ik vooral door er niet over na te denken. Soms loop ik in een galerie en dan denk ik... ik mis wat.. kunstwerken die geen emotie oproepen zullen dan ook met weinig emotie gemaakt zijn. Uiteraard ga ik voor de goede emoties zoals bewondering, liefde en vreugde.

Get in Touch


ChriBuKunst@gmail.com

+31  6  52415520

BTW nr. NL237796776B04

ChriBu Art

Cryb-Academy

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met ChriBu Art, Cryb-academy en haar vertegenwoordigers zijn de algemene voorwaarden van ChriBu Art van kracht.